آرشیو برچسب: رشته_کوه‌های_زاگرس

ایریتک همراه با طرح سیمرغ و صعود قله بیرمی

بهرام صدری، یکی از کارکنان جوان و با انگیزه شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) موفق شده است در بیست وسومین صعود خود قله بیرمی در استان بوشهر و در راستای اجرای طرح سیمرغ را فتح کند. وی در یادداشتی چگونگی صعود، وجه تسمیه قله، مسیرهای اصلی رسیدن به کوه و حدود پیمایش رفت و

اخبار