آرشیو برچسب: TBM

انجام آرماتوربندی و بتن ریزی دیواره ها و ستون های مخازن آهن اسفنجی فولاد هرمزگان

 انجام آرماتوربندی و بتن ریزی دیواره ها و ستون های مخازن آهن اسفنجی فولاد هرمزگان به گزارش واحد HSE فعالیتهای صورت گرفته به شرح ذیل می باشد: ایجاد ۱۶ پارت دیواره بهمراه آرماتوربندی،قالب و بتن ریزی ایجاد ۱۶ عدد ستون بهمراه آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ایجاد ۱۶ پارت فونداسیون به حجم ۴۰۰۰

اخبار