آرشیو برچسب: Sag_Mill

پیشرفت پروژه کنسانتره سنگ آهن سنگان

بازدید سرپرست معاونت پروژه های شرکت ایریتک از پیشرفت های اخیر پروژه کنسانتره سنگ آهن سنگان در ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ صورت گرفت. دراین بازدید دکتر کریمی کاشانی، سرپرست معاونت پروژه ها، مهندس گلستانه نژاد از شرکت ایریتک جلسه ای با مدیر عامل کارفرمای پروژه مهندس رضوی و قائم مقام مدیر عامل، رئیس

اخبار