آرشیو برچسب: EAF_Electrode_Mast

پیشرفت ایریتک در قائنات

تست موفق حرکتی بخش هیدرولیک جابجایی EAF Electrode Mast فولاد قائنات انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ایریتک، ناحیه کوره قوس الکتریکی پروژه فولاد قائنات با همت و تلاش شبانه روزی کارکنان متخصص و بلند همت شرکت ایریتک در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ با موفقیت انجام و تست حرکتی بخش هیدرولیک جابجایی EAF

اخبار