آرشیو برچسب: گفتگو

ایریتک شرکت های بزرگی را تربیت کرده است

دکتر همت: نیروهای انسانی متخصص سرمایه اصلی ایریتک است مدیری کاریزماتیک با کوله باری از دانش و تجربه. دکتر علی همت یکی از مدیران موفق شرکت ایریتک در سال های گذشته بر این باور است که شرکت نباید خودش را همزمان درگیر چند پروژه کرده و یا این که در پروژه های متعدد سرمایه گذاری

اخبار