آرشیو برچسب: گزارش تصویری

گزارش تصویری از فعالیت شرکت ایریتک در فولاد سازی قائنات

گزارش از انجام تنظیمات مکانیکی ناحیه ماشین ریخته گری فولاد سازی قائنات انجام تنظیمات مکانیکی ناحیه ماشین ریخته گری فولاد سازی قائنات که با توجه به برنامه زمانی ( First cast ) یعنی اولین شمش مقدمات این کار در حال انجام است ،که اواخر مهرماه به آن روبه رو می شویم. شروع عملیات تعبیه پوشش

اخبار

گزارش تصویری از فعالیت شرکت ایریتک در پروژه ها

مجتمع احیا فولاد اردبیل مجتمع احیا فولاد اردبیل یک میلیون و یکصد هزار تن در دی ماه ١۴٠٠ با قرارداد ٣۶ ماهه به صورت epc به شرکت لیزینگ واگذار گردید. هم اکنون در اوایل خرداد ١۴٠٣ پیشرفت بخش اجرا ٢٧.٣٧ درصد بوده که بخش سیویل تا کنون پیشرفت ۴۴.۵ درصد و بخش نصب ١١.٨۵ درصد

اخبار