آرشیو برچسب: پویش

بازخوانی تاریخچه فولاد خراسان

فولاد خراسان؛ تبلور سرمایه‌گذاری و توان داخلی فولاد خراسان به عنوان بزرگترین قطب فولاد شمال‌شرق کشور یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی مردم ایران است.  پژوهش‌های نخستین برای ایجاد این کارخانه در سال ۱۳۵۰ با توجه به کشف ذخایر بزرگ سنگ آهن در منطقه سنگانِ خواف و افغانستان آغاز شد. *در سال ۱۳۵۶، موافقت اصولی

اخبار