آرشیو برچسب: پرسنل_خدمات

برگزاری دوره اطفاء حریق در راستای آموزش پرسنل خدمات و انتظامات

در راستای آموزش پرسنل خدمات و انتظامات جهت آمادگی در شرایط اضطراری، واحد HSE با مشارکت واحد آموزش اقدام به برگزاری دوره اطفاء حریق در روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۲ نموده است. در این دوره پرسنل مذکور بصورت تئوری با انواع کپسول ها و دسته بندی حریق آشنا شدند و به صورت عملی کار با

اخبار