آرشیو برچسب: هادی محمد خانی

تغییرات مکرر مدیریتی از دست دادن زمان و فرصت را به همراه داشته است

هادی محمد خانی:ایریتک مثل یک دانشگاه است فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک مقطع فوق لیسانس گرایش تبدیل انرژی با ۱۸ سال سابقه کار. مهندس هادی محمدخانی هم همچون بسیاری از مدیران دیگر بر این باور است که تغییرات مکرر مدیریتی از دست دادن زمان و فرصت را به همراه داشته و به شرکت آسیب می

گفتگو