آرشیو برچسب: مهندس_مرتضی_یزدخواستی

دریچه‌ای به‌سوی توسعه صنعتی

مهندس مرتضی یزدخواستی از مدیران اسبق شرکت ایریتک دسترسی آزاد به بازار جهانی، زمینه توسعه اقتصادی کشورها را فراهم می‌کند و در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز بهبود و توسعه صنعتی باشد. صنایع فولاد کشور با تمام محدودیت‌هایی که در روند تعامل آنها با جهان وجود دارد، توانسته‌اند در مقام دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار گیرند؛

اخبار