آرشیو برچسب: مهندس_حسین_سمیعی

گفتگو با مهندس سمیعی مدیر پروژه اکسیژن پلنت خوزستان

ایریتک در میان شرکت های هم طراز خود سرآمد است سمیعی: تغییرات مکرر مدیریتی یکی از مشکلات اصلی ایریتک است گفتگو: حسین برزگریاری فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مهندسی معدن.مهندس حسین سمیعی بر این باور است که ثبات مدیریت،توجه ویژه به نیروی انسانی، داشتن روحیه اجرایی،پیگیری،قدرت تصمیم گیری صحیح،درگیر نشدن با حواشی،استفاده اصولی

گفتگو