آرشیو برچسب: مهندس_امیدی_توانا

بازدید اعضای هیات مدیره فولاد هرمزگان از پروژه ها ی توسعه ای این شرکت

اعضای هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان به همراه مهندس کاظمی، معاون توسعه و تکنولوژی و مهندس مدنی، معاون بهره برداری این شرکت ، روز دو شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ از پروژه های لنس و مخازن آهن اسفنجی که توسط شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک) انجام می شود بازدید کردند. مهندس امیدی توانا، مدیر پروژه طرح

اخبار