آرشیو برچسب: مهدی کوهی

ایریتک باید به اصل خودش برگردد

مهندس مهدی کوهی یکی از مدیران عامل شرکت ایریتک در سال های گذشته اعتقاد دارد که با جذب نخبه های کشور از بهترین و معتبرترین دانشگاه ها باید به اصل خودش برگردد. *برای شروع گفتگو تعریفی از شرکت ایریتک داشته باشد. شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک نزدیک پنجاه سال که بر بلندای صنعت کشور

گفتگو