آرشیو برچسب: مدیران_استراتژیک

مقاله آرش جهان تاب زاده – کارشناس واحد برق

مدیران استراتژیک آرش جهان تاب زاده – ارشد مدیریت استراتژیک مقدمه: چرا برخی از شرکت ها موفق می شوند در حالی که برخی دیگر شکست می خورند؟ به عنوان مثال، در دنیای اینترنت که به سرعت در حال تکامل است، چگونه است که شرکت هایی مانند یاهو، آمازون.کام، ای بی و گوگل توانسته اند میلیون

دانشنامه