آرشیو برچسب: محمد_حسن_احمدی

انس با قرآن به زندگی جهت می دهد

مهندس احمدی قاری قرآن انس با قرآن به زندگی جهت می دهد محمدحسن احمدی کارشناس ارشد، قاری قرآن،خوشنویس و ورزشکار.مهندس جوانی که عشق به کلام خدا و بهره‌مندی از آن مسیر زندگی را مشخص کرد.او در این باره می گوید:« در رشته گرایش تبدیل انرژی که حدود ۱۸ سال سابقه کار دارم و طی سه

گفتگو