آرشیو برچسب: مجتمع احیا فولاد اردبیل

گزارش تصویری از فعالیت شرکت ایریتک در پروژه ها

مجتمع احیا فولاد اردبیل مجتمع احیا فولاد اردبیل یک میلیون و یکصد هزار تن در دی ماه ١۴٠٠ با قرارداد ٣۶ ماهه به صورت epc به شرکت لیزینگ واگذار گردید. هم اکنون در اوایل خرداد ١۴٠٣ پیشرفت بخش اجرا ٢٧.٣٧ درصد بوده که بخش سیویل تا کنون پیشرفت ۴۴.۵ درصد و بخش نصب ١١.٨۵ درصد

اخبار