آرشیو برچسب: مایشگاه متالورژی تبریز1400

اهدای لوح غرفه ی برتر بین 140 غرفه در نمایشگاه متالورژی تبریز1400

اهدای لوح غرفه ی برتر   برگزاری هر رویداد موفق,تجلی حضور و هم افزایی بخش های مختلفی است که هر یک نقشی اثرگذار را به عهده داشته اند. اهدای لوح غرفه ی برتر بین 140 غرفه در نمایشگاه متالورژی تبریز1400 ایریتک ما میتوانیم را به ما توانستیم تبدیل کرده است.   روابط عمومی

اخبار
تغییر زبان