آرشیو برچسب: فولاد_خوزستان

مراحل بتن ریزی پروژه اکسیژن شماره ۴ فولاد خوزستان

به گزارش واحد HSE در روز سه شنبه به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ فعالیت بتن ریزی در قسمت ۱۳ متری سازه آنالایزر در پروژه اکسیژن شماره ۴ فولاد خوزستان صورت گرفت. در این فعالیت مقدار بتن ریخته شده ۶۵ متر در تراز یادشده که بوسیله تیرچه و بلوک پوشیده شده بود در مساحت ۳۰۰ متر مربع انجام

اخبار

ارزیابی عملکرد HSE شرکت ایریتک در پروژه اکسیژن شماره ۴ فولاد خوزستان

به گزارش روابط عمومی ایریتک- در ارزیابی عملکرد HSE شرکت ایریتک در پروژه اکسیژن شماره ۴ فولاد خوزستان که در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ توسط کارفرمای محترم صورت گرفت باتوجه به اقدامات مهم و سازنده واحد HSE در جهت ایمن سازی شرایط فعالیت در سایت، پیاده سازی الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه و همچنین

اخبار