آرشیو برچسب: فولادسازی_قائنات

ایریتک پر قدرت در قائنات

مدیرعامل شرکت ایریتک، به همراه جمعی از مدیران ارشد این شرکت، روز شنبه؛ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ از پروژه فولادسازی قائنات بازدید کردند. در این بازدید، مهندس عبدی، سرپرست مجتمع فولاد قائنات، دکتر مستقیمی، مدیرعامل شرکت ایریتک و جمعی از مهندسان و کارکنان، از بخش‌های مختلف پروژه فولادسازی بازدید به عمل آوردند تا از نزدیک شاهد

اخبار

بازدید از پیشرفت پروژه قائنات

دکتر کریمی کاشانی سرپرست معاونت پروژه ها طی روزهای ۲۵ و ۲۶ دیماه از پروژه فولادسازی قائنات بازدید کرد. درجریان این بازدید مهندس باقری مدیر پروژه فولادسازی قائنات به همراه کارشناسان سایت، ایشان را همراهی و  گزارشی در خصوص عملکرد پیمانکاران و پیشرفت پروژه و موانع  موجود را ارائه نمودند و آخرین وضعیت برنامه First

اخبار