آرشیو برچسب: صنایع_فولاد

بررسی فرایند PACT در حذف فلزات سنگین از پساب تولیدی صنایع فولاد

مژگان قربانی دکتری تخصصی مهندسی  محیط زیست   چکیده با توجه به رشد روز افزون جمعیت و کمبود منابع آب تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن اهمیت پیدا می کند، یکی از محدودیت های پساب وجود فلزات سنگین است. فاضلابهای صنعتی غالبا حاوی موادی هستند که در روش های تصفیه متداول حذف نمی گردند.

دانشنامه