آرشیو برچسب: شرکت مهندسی صنایع ساخت ایک

ساخت و ارسال بخشی از مخازن اضطراری ذخیره آب و stand های پاتیل فولاد قائنات

شرکت مهندسی صنایع ساخت ایکا، به عنوان بازوی ساخت تجهیزات شرکت ایریتک در تاریخ سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با تلاش و کوشش مهندسان و کارکنان متخصص و زحمتکش خود و با حمایت واحد مهندسی شرکت ایریتک، توانست بخشی از تعهدات ساخت که غریب به ۶۳ تن از اقلام قراردادهای ساخت مخازن اضطراری ذخیره آب و

اخبار