آرشیو برچسب: شرکت مهندسی بیتا طرح

نشست مدیران ارشد ایریتک با ایمینو

مدیران ارشد شرکت ایریتک به همراه مدیران عامل شرکت مهندسی بیتا طرح، دکتر احمدی و شرکت ایکا ساخت، مهندس میناسیان با مدیرعامل مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو)دکتر وفایی فرد دیدارکردند. به گزارش روابط عمومی ایریتک، نشست مشترک مدیرعامل مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران با مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت

اخبار