آرشیو برچسب: شروین قنواتی

حضور گیاهان را در زندگی جدی بگیریم

حضور گیاهان را در زندگی جدی بگیریم امروزه بیشتر افراد مواردی چون مشغله زیاد، نداشتن وقت و فضای کافی را بهانه عدم نگهداری از گیاهان می‌کنند. اما اگر این افراد بدانند که فواید گیاهان چیست و گیاهان چه تاثیری در سلامت جسمی و روانی آنان دارد حتی یک لحظه هم برای استفاده از آن‌ها در

گفتگو