آرشیو برچسب: شرق

چند ایراد رایج عامل عدم اجرای مناسب پروژه های بزرگ صنعتی

 نویسنده: ایرج فاضل بخششی   مدتی است که پروژه های بزرگ صنعتی در زمان اجرا ، دچار چالش هایی می شوند که برنامه زمانی و کیفیت مورد نظر کارفرمایان را دچار خدشه جدی قرار می دهند. . این چالش ها از زمان تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار شکل می گیرند که به مرور زمان در

اخبار