آرشیو برچسب: سعید ابرهیم زاده

ایریتک پیشگام بومی سازی می باشد

بنده سعید ابرهیم زاده هستم با پنجاه و یک سال سن و حدود ۲۶ سال سابقه ی کاری بنده شهریور ماه سال ۱۳۶۹  وارد دانشگاه شیراز در رشته ی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات شدم و در سال ۱۳۷۴ در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه تحصیل دادم و در

گفتگو