آرشیو برچسب: روشا_اعتصامی

شانه ای شدن، ابزاری برای سفر

روشا اعتصامی مسئول آموزش دکتری تخصصی Knowledge Management – MBA HR زندگی، بزرگ ترین سفر انسان است اما یک تفاوت بسیار بزرگ با سفرهای دیگر دارد: اینکه هیچکس به انتخاب خود آن را شروع نکرده است. ما چشم باز کرده ایم و بلیط این سفر در دستانمان بوده است. نه معلوم است در طی مسیر

دانشنامه