آرشیو برچسب: روز ملی منابع انسانی

تبریک به مناسبت روز ملی منابع انسانی

ارزش آفرینی هر سازمان از طریق ثروت های انسانی توانمند و متخصص شکل می گیرد. منابع انسانی به عنوان مهم­ترین عامل زنجیره­ عملیاتی هر سازمان محسوب می­گردد و اهمیت به­سزائی به نسبت سایر دارایی های یک سازمان دارد. بدیهی است که این واحد با ایجاد بستری مناسب ، جهت شایسته گزینی با تاکید بر توانمندی

اخبار