آرشیو برچسب: روز ملی صنعت و معدن

ارتقاء رفاه اجتماعی، در سایه توسعه پایدار بخش صنعت و معدن است

مدیرعامل ایریتک: ارتقاء رفاه اجتماعی، در سایه توسعه پایدار بخش صنعت و معدن است همزمان با روز ملی صنعت و معدن، دکتر محمد مهدی مستقیمی در پیامی ضمن گرامیداشت این روز مهم، بر نقش مؤثر صنعت و معدن در ارتقاء رفاه اجتماعی و توسعه پایداری کشور تأکید کرد. مدیرعامل ایریتک تصریح کرد: «بخش صنعت و

اخبار