آرشیو برچسب: دکتر_یدالهی_موحد

برگزاری دوره ارگونومی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲

در راستای ارتقای سطح سلامت پرسنل شرکت ، واحد آموزش با همکاری واحد HSE دوره عمومی اصول فاکتور مهندسی انسانی( ارگونومی) را در  روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ با تدریس آقای دکتر یدالهی موحد پزشک محترم شرکت برگزار نمود. در این دوره تعریف ارگونومی، اصول ارگونومی، ارگونومی در محیط کار و ارگونومی پزشکی بصورت

اخبار