آرشیو برچسب: دکتر_مژگان_قربانی

بررسی فرایند PACT در حذف فلزات سنگین از پساب تولیدی صنایع فولاد

مژگان قربانی دکتری تخصصی مهندسی  محیط زیست   چکیده با توجه به رشد روز افزون جمعیت و کمبود منابع آب تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن اهمیت پیدا می کند، یکی از محدودیت های پساب وجود فلزات سنگین است. فاضلابهای صنعتی غالبا حاوی موادی هستند که در روش های تصفیه متداول حذف نمی گردند.

دانشنامه

مقاله دکتر مژگان قربانی مدیر واحد HSE

 نقش سیستم مدیریت ایمنی (Safety Management System) در سازمان ها و صنایع مژگان قربانی دکتری تخصصی مهندسی  محیط زیست     استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) در سازمان ها، شرکت ها و صنایع کوچک و بزرگ در جهان همواره بر اساس یکسری خطوط راهنما انجام گرفته که معمولاً، از ساختار مشابهی

دانشنامه