آرشیو برچسب: دکتر _ضا_رمضانی

تقدیر از واحد ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE ) شرکت ایریتک

دکتر رضا رمضانی، ریاست شبکه بهداشت شهرستان قروه از عملکرد واحد ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE) شرکت ایریتک قدردانی و تشکر کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت ایریتک، پس از بازدید و ارزیابی کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان قروه در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ از این واحد صنعتی و بررسی شاخصه هایی مانند تیم ماهر

اخبار