آرشیو برچسب: دکتر موسی انصارپور

معارفه آقایان دکتر موسی انصارپور و دکتر سید احسان عظیمی قالیباف

مراسم معارفه آقای دکتر موسی انصارپور به عنوان معاون بازرگانی
و
همچنین معارفه مشاور مدیر عامل
آقای دکتر سید احسان عظیمی قالیباف

مراسم معارفه شرکت ایریتک صبح امروز با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران شرکت برگزار شد.

تغییر زبان