آرشیو برچسب: دنیای‌اقتصاد

آینده کشور در گرو اقتصاد سبز

دنیای‌اقتصاد: به طور کلی در تولید آهن اسفنجی، ممکن است با مخاطراتی مربوط به تولید گاز CO۲ روبه‌رو شویم که این موضوع تاثیر نامطلوبی بر محیط زیست به همراه دارد. استفاده از فناوری‌‌‌های پاک‌‌‌سازی گاز‌‌‌ها‌، به‌‌‌کارگیری تکنولوژی‌‌‌ها و تجهیزات بهینه‌‌‌سازی فرآیند به منظور افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش آلاینده‌‌‌ها، مدیریت استفاده از سوخت و به‌‌‌کارگیری تجهیزات

اخبار