آرشیو برچسب: دانشگاه علوم_پزشکی_استان_کردستان

برگزاری دوره آموزشی تغذیه سالم در راستای پویش ملی سلامت در سایت قروه

گزارش واحد HSE شرکت ایریتک: برگزاری دوره آموزشی تغذیه سالم در راستای پویش ملی سلامت در سایت قروه شرکت ایریتک در سایت قروه در راستای عمل به انتظارات و خواسته های معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و جاری سازی الزامات قانونی با هدف ارتقاء فرهنگ و سطح اطلاعات پرسنل شاغل، دوره آموزشی

اخبار