آرشیو برچسب: دانشگاه

شرکت ایریتک به عنوان یک دانشگاه شناخته می شود

گفتگو با مهندس عبیری از مدیران ارشد شرکت ایریتک سعید عبیری فارغ التحصیل سال ۱۳۷۳ از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک. از سال ۷۳ به مدت ۳ سال در راه آهن جمهوری اسلامی به عنوان کارشناس کنترل کیفی و رئیس اداره کنترل کیفیت نیروی کشش فعالیت داشتند. *از چه سالی به ایریتک آمدید؟

گفتگو