آرشیو برچسب: خانم دکتر بن سعید

کسب امتیاز حداکثری ۹۹ از ۱۰۰ گشت VIP اختصاصی توسط واحد HSE ایریتک در سایت فولاد خوزستان

گزارش واحد HSE شرکت ایریتک: کسب امتیاز حداکثری ۹۹ از ۱۰۰ گشت VIP اختصاصی توسط واحد  HSE ایریتک در سایت فولاد خوزستان در روز دوشنبه به تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳ گشت VIP اختصاصی توسط مجموعه مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و واحد بازرسی فنی شرکت فولاد خوزستان از  پروژه اکسیژن شماره ۴ فولاد خوزستان صورت گرفت که

اخبار