آرشیو برچسب: خاطره

خاطرات “دکتر داوود تاجر اردبیلی” و “دکتر مارکار گرگوریان” درباره ایریتک

خاطرات “دکتر داوود تاجر اردبیلی” و “دکتر مارکار گرگوریان” موسسان شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) به روایت تصویر

اخبار