آرشیو برچسب: جناب آقای عطایی پور

بازدید مدیرعامل و سرپرست معاونت پروژه‌های شرکت ایریتک از پروژه مخازن آهن اسفنجی فولاد هرمزگان

مدیرعامل شرکت ایریتک، جناب آقای دکتر مستقیمی و سرپرست معاونت پروژه‌ها، جناب آقای دکتر کریمی کاشانی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه از پروژه مخازن آهن اسفنجی فولاد هرمزگان بازدید به عمل آوردند. این بازدید با هدف بررسی پیشرفت‌های اخیر و روند اجرایی پروژه صورت گرفت. همزمان با این بازدید، جلسه‌ای با حضور رئیس هیئت مدیره

اخبار