آرشیو برچسب: تصفیه_خانه

ایریتک؛ توسعه از مسیر تکمیل طرح های جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریتک ، فعالیت های اجرایی پروژه فولاد سازی به شرح موارد ذیل در حال انجام می باشد. ۱- انجام عملیات سیستم جذب غبار در بخش Settling Chamber. ۲- تکمیل عملیات Piping روی Pipe Rackشماره ۳. ۳- محوطه سازی و تکمیل آسفالت جاده غربی سالن فولاد سازی. ۴- اجرا Lagoon شماره

اخبار