آرشیو برچسب: تجلی

جلسه راهبردی شرکت های معظم ایریتک و تجلی

به گزارش روابط عمومی، دو شرکت بین المللی ایریتک به میزبانی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اقدام به برگزاری جلسه راهبردی نمودند. طی این جلسه هماهنگی ها و مذاکرات در خصوص توانایی و مزیت های هر دو شرکت جهت کارهای جدید بررسی و مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. شرکت آیمیکو به

اخبار