آرشیو برچسب: انگلستان

اتمام موفقیت آمیز ممیزی شخص ثالث استانداردهای سیستم مدیریتHSE ایریتک

شرکت ایریتک موفق شد فرآیند ممیزی شخص ثالث استانداردهای سیستم های مدیریت HSE که شامل ISO45001:2018 ، ISO14001:2015 و HSE-MS با حضور نمایندگان شرکت DAS انگلستان ، درتاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ در محل پروژه احداث کارخانه فولاد سازی و نورد گرم پیوسته قروه آغاز و همچنین در روز شنبه مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در دفاتر

اخبار