آرشیو برچسب: احیا مستقیم فولاد اقلید پارس

ثبت رکورد ماهانه پیشرفت مهندسی پروژه احیا مستقیم فولاد اقلید پارس

معاونت مهندسی شرکت “مهندسی بیتا طرح نوآور” خبر داد: ثبت رکورد ماهانه پیشرفت مهندسی پروژه احیا مستقیم فولاد اقلید پارس معاونت مهندسی شرکت بی‌تا طرح نوآور از رکورد ۸درصدی پیشرفت مهندسی پروژه احیا مستقیم شرکت فولاد اقلید پارس توسط این شرکت به عنوان بازوی مهندسی “ایریتک” در اردیبهشت ماه امسال خبر داد. به گزارش روابط

اخبار