آرشیو برچسب: احيا مستقيم ارفع

انجام موفقیت آمیز تست ظرفیت احیا مستقیم ارفع

    با توجه به راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم ارفع، ظرفیت و کارآیی کارخانه، بر اساس مفاد ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان و موارد تکمیلی درج شده خصوصی قرارداد شماره ۱۰۷۳۱۶-۹۸ شرکت ایریتک، از ساعت ۱۲ روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لغایت ساعت ۱۲ روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ انجام و مطابق نتایج بدست آمده ( فایل پیوست

اخبار