آرشیو برچسب: آگهی_فراخوان_شناسایی_و_ارزیابی

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی اولیه تامین کنندگان (سازندگان، فروشندگان، پیمانکاران، مشاوران)

  شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) در مدیریت و سازماندهی جدید، به منظور تکمیل وندور لیست خود از کلیه تامین کنندگان صاحب صلاحیت دعوت می نماید با مراجعه به وبسایت رسمی شرکت به آدرس www.iritec.com فرم آنلاین شناسنامه تامین کنندگان را در بخش تامین کنندگان تکمیل نمایند. پس از دریافت اطلاعات اولیه تامین کنندگان،

اخبار