آرشیو برچسب: آکادمی_حمید_استیلی

دیدار مدیران عامل ایریتک و آکادمی حمید استیلی

در راستای توسعه ورزش کارکنان شرکت ایریتک، مدیران عامل این شرکت و آکادمی حمید استیلی دیدار کردند. در این دیدار، آقایان دکتر مهدی مستقیمی، مدیرعامل شرکت ایریتک و حمید استیلی، مدیرعامل آکادمی،  احمد رضا دانا، از پیشکسوتان فوتبال در خصوص ورزش کارکنان شرکت ایریتک و احداث مجتمع ورزشی در محله اوین منطقه ۲ تهران گفتگو

اخبار