آرشیو برچسب: آرش_علی_بیگی

پیشرفت ۷ درصدی پروژه آرتاویل در بهمن ماه ۱۴۰۲

پروؤه احیا مستقیم فولاد الماس آرتاویل، با ظرفیت تولید ۱.۱ میلیون تن در سال که توسط شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک) با عنوان پیمانکار EPCدر حال احداث می باشد،  یکی از طرح های پیشران اقتصادی کشور است که تحت راهبری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات “ومعادن” قرار دارد. به گزارش روابط عمومی ایریتک، پیشرفت

اخبار