کارخانه تولید کاغذ و مقوای فلوتینگ

اطلاعات پروژه

نام پروژه : کارخانه تولید کاغذ و مقوای فلوتینگ
کارفرما : شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
نوع قرارداد : MC
سال راه اندازی : 1376
محل : ساری

درباره پروژه

اهداف : احداث کارخانه به ظرفیت 175 هزار تن کاغذ روزنامه, کاغذ چاپ و مقوای فلوتینگ در سال

جزئیات پروژه : قرارداد طراحی و تامین تجهیزات این کارخانه با کنسرسیومی متشکل از چهار کمپانی اروپایی و کانادایی در زمستان 1371 تنفیذ گردید و شرکت ایریتک بعنوان مشاور مادر پروژه انتخاب شد.نصب تجهیزات این پروژه در تابستان سال 1376 خاتمه یافت و در حال حاضر در دست بهره برداری می باشد.نکته قابل ذکر در نحوه مدیریت اجرای این پروژه,مدت اجرا می باشد که با وجود تاخیرات پیش بینی نشده و شرایط خاص اجرای کار, پروژه یکسال زودتر از تاریخ پیش بینی کنسرسیوم به راه اندازی رسید.

تغییر زبان