واحد نمکزدایی بینک

اطلاعات پروژه

نام پروژه: واحد نمکزدایی بینک
کارفرما : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نوع قرارداد : EPC
سال راه اندازی : 1389
محل : استان بوشهر, منطقه بینک

درباره پروژه

اهداف :احداث یک واحد نمکزدایی با ظرفیت 50.000 بشکه نفت در روز
جزئیات پروژه : توسط یک لوله 10 اینچ خوراک ورودی از واحد بهره برداری به واحد نمکزدایی وارد می شود. در این واحد نفت ورودی پس از افزایش فشار در دو مرحله گرم شده و وارد پکیج نمکزدایی می گردد که در آن آب و نمک از نفت جدا می شود,تاسیسات جانبی پروژه شامل:
سیستم های فشرده,دیزل ژنراتور, آب آتش نشانی,مشعل سوزا,گودال سوخت و حوضچه تبخیر است.