واحد احیا مستقیم مدول F

اطلاعات پروژه

نام پروژه : واحد احیا مستقیم مدول F
کارفرما : شرکت فولاد مبارکه
نوع قرارداد : EPC
سال راه اندازی : 1385
محل : مجتمع فولاد مبارکه

درباره پروژه

اهداف : افزایش تولید آهن اسفنجی به میزان 800 هزار تن در سال

جزییات پروژه :
کارخانه احیا مستقیم مدول F به منظور افزایش تولید آهن اسفتجی و همچنین استفاده بهینه از تاسیسات موجود در جوار سایر مدولهای موجود مجتمع احداث گردید .
وزن کل تجهیزات این کارخانه بالغ بر 8300 تن و بیشاز نیمی از این تجهیزات ساخت داخل کشور می باشد .

تغییر زبان