احیا مستقیم و سیستم انباشت و برداشت مواد قائنات

اطلاعات پروژه

نام پروژه : احیا مستقیم و سیستم انباشت و برداشت مواد قائنات
کارفرما : شرکت ملی فولاد ایران
نوع قرارداد : EPC
سال راه اندازی : در حال ساخت
محل : استان خراسان جنوبی – 40 کیلومتری شمال غربی شهرستان قائن

درباره پروژه

اهداف : احداث واحد احیا مستقیم به روش میدرکس به ظرفیت 800000 تن در سال

جزییات پروژه :

شرکت ملی فولاد ایران در قالب یک قرارداد با مشارکت ایریتک – ایراسکو و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( IOEC) به عنوان مسئول ( Leader) مشارکت ، اقدام به احداث یک واحد احیا مستقیم به ورش میدرکس به ظرفیت 800000 تن در سال نموده است .

به همراه احداث این واحد ، سایر تاسیسات جانبی مانند واحد انباشت و برداشت به ظرفیت 5/2 میلیون تن در سال ، سیلوهای نگهداری آهن اسفنجی ، واحد بریکت سازی ، پست تقلیل ولتاژ ، تصفیه و سیستم خنک کن آب ، اجراء خطوط آبرسانی و گاز ، طراحی و اجرا خواهند شد .

کلیه فعالیت های مهندسی اساسی و اکثر مهندسی تفصیلی این واحد بر اساس دانش فنی موجود در شرکت ایریتک و تجارب طراحی و ساخت در پروژه ها ی مشابه انجام خواهد شد .

تغییر زبان